CBS becijfert dat Amersfoort minder criminaliteit kent dan Enschede.
Nu met juiste link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?dl=20DA6