De kamer stemde vandaag voor een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Waar moeten deze raden straks naar streven? 30% vrouw. Dat is een klein beetje meer dan dat er gemiddeld voor deze bedrijven nu gehaald worden met 26,8% *. De winst van dit quotum is dat als er minder dan 30% vrouw is de positie leeg blijft en niet gevuld mag worden door een man.

Het is een zeer bescheiden maatregel om meer vrouwen op belangrijke posities te krijgen. De maatregel treft namelijk een heel klein deel van de bedrijven in Nederland, namelijk 88 in 2019 met in totaal 455 commissarissen. Daarvan zijn nu 122 vrouw. Over de gehele groep genomen moeten daar dus minstens veertien vrouwen bij. Die veertien extra vrouwen zullen geen lans breken.

Als je vervolgens kijkt naar het aantal vrouwen in de besturen van de bedrijven, dan begrijp je dat hier pas echt een uitdaging ligt. 8,5% van alle bestuurders is vrouw. De motie die de kamer vandaag accepteerde gaat niet over besturen. Een gemiste kans, maar het zal politiek allemaal nog wel té gevoelig liggen.

Lees ook de mening van een aantal topvrouwen in De Volkskrant.

* alle cijfers afkomstig uit The Dutch Female Board Index 2019