In de Volkskrant staat een goed artikel waarin aan de hand van animaties in een fictief dorp van 2000 mensen de verspreiding, het aantal zieken en het aantal doden wordt weergegeven bij de verschillende scenario’s. Een hoop mitsen en maren bij zo’n model, maar het maakt wel inzichtelijk waarom we doen wat we nu doen en hoe we straks waarschijnlijk gaan doen.